top of page

PRIVACYVERKLARING

Bij Echopunt Zeeuws Vlaanderen wordt gewerkt met persoonsgegevens van cliënten, waarbij privacy belangrijk bevonden wordt. 
Wij verwerken deze data overeenkomstig volgens de voorwaarden die daaraan worden gesteld door de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Wij slaan gegevens digitaal op, zodat wij kwalititatief goede zorg kunnen bieden. Uw gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van deze goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan u.
Het bewaren van medische data (beeldmateriaal) wordt verwerkt volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 
In geval van medische screeningsonderzoeken worden gegevens met Peridos gedeeld, ons landelijk kwaliteitsorgaan en toezichthouder.

Met betrekking tot (medische) echoscopie: 

Bent u zich bewust van de mogelijkheden en beperkingen van echoscopisch onderzoek. 

Dat wil o.a. zeggen: 
- Het niet vinden van afwijkingen is geen garantie voor het niet aanwezig zijn van afwijkingen, danwel een garantie voor het krijgen van een gezond kind. 
- Ik geef toestemming om afwijkingen of verdenking op een afwijking aan mij te melden.
- Al het medisch beeldmateriaal zal worden opgeslagen en bewaard conform WGBO. 
- Alleen in overleg met dienstdoende echoscopiste mag er gefotografeerd en/of gefilmd worden. 
- Kinderen zijn van harte welkom bij pretecho's. Liever niet tijdens de 13 weken echo en 20 weken echo. 

 

bottom of page